Podpořte nás

Chcete nás podpořit jednorázovým bankovním převodem?

Zašlete nám dar na náš Transparentní účet Zábava dětem o.s.  č.ú.: 7541479001/5500 s variabilním symbolem 1. 

V případě přímého bankovního převodu bychom Vás rádi poprosili, abyste nám do poznámky kvůli zaslání potvrzení o přijetí daru vložili Vaše celé jméno, příjmení (Název společnosti) a adresu trvalého bydliště (Sídlo společnosti).

Nebo využijte našeho kontaktního formuláře, kde vepište i Vaše číslo účtu, kvůli přirazení k Vaší platbě.Pravidelné dary od našich dárců jsou pro nás velmi důležité. Budeme samozřejmě rádi i za jiné způsoby Vaší podpory.

Mediální podpora: umístění loga nebo elektronického banneru na webových stránkách či tištěných materiálech dárce.

Věcný dar: kancelářský nábytek, výpočetní technika apod.

Služby: grafické služby, technické služby, tisk, dobrovolnictví apod.

 

Občanské sdružení Zábava dětem je osvobozeno od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.

 

 

Za Vaše příspěvky a dary předem děkujeme!

 

Odpočet darů z daní:

 


Podmínky pro Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a pro zaměstnance

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.


Podmínky pro právnické osoby

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.
 

 

 

Transparentní účet Zábava dětem o.s.

č.ú.: 7541479001/5500  


Kontaktujte nás

Kontakt

Zábava dětem o.s.

Drahobejlova 1226/30
Praha 9
19000


t.č.: +420/776 194 227